Projekt

CYTIVA

Inom Cytiva i Uppsala har vi gjort flertalet ombyggnationer/ nyinstallationer.

Cytiva har stora krav på sina entreprenörer samt ställer stora krav på utförandet samt dokumentation.

• 2011 bytte vi ut ett aggregat och hela anläggningen som betjänade gympahallen.

NCC

NCC

• 2011 utförde vi en ombyggnad åt NCC gällande Kv Rudani centrala Uppsala.

En Kontorsfastighet med butiker byggdes om till totalt 51st lägenheter.
Vi rev ut hela ventilationssystemet i huset och ersatte det med ett nytt FTX system.

I-HUS


Vaksala-Eke (2013-2020)

Verkstad- och kontorskomplex

VASAKRONAN

Uppsala Kommun

Uppsala kommun

Knivsta Kommun

Knivsta kommun

Långhundra skola