Tjänster

Installation

Att förse våra kunder med ett bra inomhusklimat är något vi sätter ett stort värde i.En god Ventilation är ett måste för att kunna få ren luft utan förorenade ämnen och fukt.

Vi utför både utförande och total-entreprenader.

Vi erbjuder:

• Konstruktion och projektering

• Installation

• Service

 

Service

Vi erbjuder Service i form av förebyggande underhåll på de tekniska installationerna, felsöker tekniska utrustningen samt för protokoll som sedan överlämnas till er.

Underhåll

Våra kunniga serviceledare hjälper till med utformningen av ett serviceschema där alla funktioner tillgodoses. Att samarbeta med oss kan hjälpa er att förebygga fel samtidigt som ni får den mest optimala ventilationsdriften i anläggningen.

OVK Genomförande

 

OVK står för: Obligatorisk Ventilations kontroll.

För att människor ska må bra inomhus så krävs ren luft. Speciellt för dem som ej utvecklat immunförsvar såsom barn och ungdomar samt för dem med nersatt immunförsvar. Ventilationssystemet måste vara rättutformat, väl underhållet och ha enkla driftinstruktioner. Vid utförandet av en OVK-besiktning så kontrolleras att ventilationssytemet fungerar på avsett vis.

2D CAD ritning

CAD står för Computer-Aided Design

CAD används när man vill enkelt samordna ritningar mellan de olika entreprenörerna. Vi ritar i 2D, stämplar handlingar och kan även uppföra temporära A-ritningar.