Tjänster

1/2
Installation

Att förse våra kunder med ett bra inomhusklimat är något vi sätter ett stort värde i. En god Ventilation är ett måste för att kunna få ren luft utan förorenade ämnen och fukt.

 

Vi utför både utförande och totalentreprenader. Vi erbjuder:

  • Konstruktion och projektering

  • Installation

  • Service

1/2
Service & Underhåll
 

Vi erbjuder Service i form av förebyggande underhåll på de tekniska installationerna, felsöker tekniska utrustningen samt för protokoll som sedan överlämnas till er.

 

Våra kunniga serviceledare hjälper till med utformningen av ett serviceschema där alla funktioner tillgodoses. Att samarbeta med oss kan hjälpa er att förebygga fel samtidigt som ni får den mest optimala ventilationsdriften i anläggningen.

OVK Genomförande
 

OVK står för: Obligatorisk Ventilations kontroll.

 

För att människor ska må bra inomhus så krävs ren luft. Speciellt för dem som ej utvecklat immunförsvar såsom barn och ungdomar samt för dem med nersatt immunförsvar. Ventilationssystemet måste vara rättutformat, väl underhållet och ha enkla driftinstruktioner. Vid utförandet av en OVK-besiktning så kontrolleras att ventilationssytemet fungerar på avsett vis.

BT Ventilation AB / Björkgatan 4, 753 28  Uppsala 

Info@btvent.se / Tel: 018-358 116 / Fax: 018-500 677