Upplands Tryckluftservice AB

 

Upplands tryckluftservice är ett servicebolag med fokus på service av tryckluftsanläggningar. Företaget bildades 2010 för att kunna tillgodose den ökande efterfrågan på tryckluftskompressorer. Vi finns i Uppsala och utför arbeten framförallt i Uppland men även i hela mellansverige

 

Upplands tryckluftservice erbjuder:

 

  • Service

För att en tyckluftsanlägning ska fungera optimalt krävs det att man servar den regelbundet.
Vi erbjuder Service avtal till en fast kostnad, med eller utan service delar. Servicen kan även ske på löpande räkning

 

  • Installation

Vi utför ombyggnader, moderniseringar och läcksökningar av ert tryckluftssystem.

Vi monterar nya Airnet system.

  • Energiutredningar

Vi kan utföra en total energiutredningar av ert tryckluftsanläggning.

 

  •  Försäljning

Av nya Atlas Copco kompressorer och reservdelar. 

                   För mer info, besök UTS Hemsida:

http://www.tryckluftservice.nu

 

Videoklipp om UTS verksamhet:

 

 

 

BT Ventilation AB / Björkgatan 4, 753 28  Uppsala 

Info@btvent.se / Tel: 018-358 116 / Fax: 018-500 677