Om oss

Kvalitet är något  BT ventilation AB alltid sätter i fokus, och alltid eftersträvar igenom hela verksamheten. 

Miljöaspekten är alltid en viktig del i både projektering – och installationsprocessen. För oss är det en självklarhet att försöka minska vår miljöpåverkan. Vi har för vår verksamhet upprättat ett process-baserat kvalitets- och miljöledningssystem, enligt kraven i ISO 9001:2008 för  kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2004 för miljöledningssystemet.

Vår personal  utbildas fortlöpande och har alla erfoderliga tillstånd. 

BT ventilation AB bildades  år 1997 som enskild firma, och övergick till ett aktiebolag  år 2002.
Idag är vi  14 anställda som står redo för ert förfogande.

Vi utför nyproduktion och ombyggnationer inom framför allt kommersiella och industrifastigheter. Vi jobbar ofta med komplicerade teknikombyggnader, där fastighetsautomation är en stor del. BT Ventilation AB strävar och jobbar hårt för att vara en projektör och installatör, med högt ställda mål och krav på kvalitet och funktion.

Anläggningarna som vi överlämnar ska vara driftsäkra, och ekonomiskt fördelaktiga i LCC. Vi tar tidigt i projekteringsstadiet in beställare och brukare i dialogen, och låter deras önskemål bli en del i processen till den färdiga anläggningen.  Vi lägger stor vikt på att bygga in välkända och beprövade komponenter i våra anläggningar. Detta för att det ska vara enkelt att hålla den vid liv, och lätt kunna utföra service på den i framtiden.   Höga krav ställs på våra leverantörer och underentreprenörer, som vi vill ska hålla samma höga ambitionsnivå som vi eftersträvar.